Seminarium KIG i Fundacji RECAL -29 października 2019 r.

news-kig

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Fundacją RECAL zorganizowała  dniu 29 października w seminarium „Środowiskowe aspekty projektowania opakowań — ekoprojektowanie jako warunek efektywnego systemu recyklingu”. Partnerami seminarium byli oprócz fundacji RECAL Fundacja PlasticsEurope Polska, Stowarzyszenie Papierników Polskich oraz Związek Pracodawców „ Polskie Szkło”.

Nowe spojrzenie na kwestię opakowań przedstawia zaproponowany przez Komisję Europejską pakiet dotyczący gospodarki w obiegu zamkniętym (GOZ). Wprowadza on poważne zmiany
do dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, a także dyrektywy odpadowej, nadając większe znaczenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta – jednej z kluczowych zasad gospodarowania odpadami opakowaniowymi.

Rosnące znaczenie szeroko rozumianych aspektów środowiskowych w praktycznie wszystkich dziedzinach życia wymaga podjęcia dyskusji również wśród przedsiębiorców. Ekoprojektowanie umożliwia modelowanie całego cyklu życia produktu, w tym również istotnie wpływa na koszty ponoszone przez przedsiębiorców.

Celem seminarium była wymiana doświadczeń różnych uczestników rynku, odpowiedzialnej administracji i nauki w podejściu do projektowania wyrobów i opakowań
z uwzględnieniem nowych wymagań jakie niesie GOZ.

Seminarium miało charakter ekspercki stanowiąc element konsultacji opracowania „Środowiskowe aspekty projektowania opakowań”. Było skierowane do przedstawicieli przedsiębiorców produkujących materiały opakowaniowe, wytwarzających opakowania, wprowadzających produkty w opakowaniach oraz przedstawicieli nauki i administracji rządowej. Podczas seminarium przedstawione zostały opinie recyklerów w zakresie przydatności do recyklingu opakowań wg podstawowych grup materiałowych.

Przewidywane są dalsze prace zespołów roboczych w celu wypracowania rekomendacji dla przedsiębiorców dotyczących optymalnego projektowania opakowań pod kątem ich przydatności do recyklingu. Planuje się, że takie rekomendacje pojawią się w przestrzeni publicznej do końca I kwartału 2020 roku.