Zasady współpracy z innymi partnerami, w tym izbami gospodarczymi

Niezależnie od formalnej współpracy prosimy również o informowanie przedsiębiorców z Państwa terenu, którzy na mocy Ustawy są zobowiązani do odzysku i recyklingu swoich opakowań o inicjatywie KIG i możliwości przystąpienia do zawiązanych Porozumień. Nadmieniamy, że zasięg zawartych przez KIG Porozumień obejmuje teren całego kraju. W miarę potrzeb do pobrania są podstawowe informacje o zawiązanych przez KIG Porozumieniach Przedsiębiorców, jak również służymy dalszymi wyjaśnieniami w przypadku zainteresowania z Państwa strony.

Możliwy zakres współpracy z KIG obejmuje następujące działania:

 • weryfikacja bazy podmiotów z terenu działania izby podlegających nowym obowiązkom ustawy o opakowaniach po kątem porozumień przedsiębiorców zawiązanych przez KIG,
 • prowadzenie działań informacyjnych wobec wybranych podmiotów z bazy regionalnej,
 • przekazanie uzgodnionych z KIG materiałów i zaproszeń do przystąpienia do porozumień,
 • w miarę potrzeb organizowanie spotkań i udział w negocjacjach z wybranymi (większymi) przedsiębiorcami z terenu działania izby,
 • podejmowanie wspólnych z KIG działań szkoleniowych na rzecz przedsiębiorców z zakresu gospodarowania odpadami, w tym opakowaniami (szkolenia i seminaria w siedzibie izby regionalnej),
 • przygotowanie i przeprowadzanie indywidualnych szkoleń na rzecz konkretnych przedsiębiorców zgodnie z ich potrzebami,
 • pozostała pomoc przy rozwiązywaniu problemów środowiskowych na rzecz przedsiębiorców, w tym w zakresie decyzji środowiskowych i problemów interpretacyjnych prawa,
 • wspólna organizacja większych konferencji regionalnych dla przedsiębiorców związanych z ważnymi problemami środowiskowymi w danym regionie,
 • przygotowanie wspólnych projektów edukacji ekologicznej i szkoleń na rzecz danego regionu, w tym wniosków o dofinansowanie,
 • wspólne prowadzenie działań związanych z projektami dofinansowanymi przez fundusze,
 • promocja możliwości pozyskania środków przez przedsiębiorców na projekty innowacyjne i rozwiązania na rzecz ochrony środowiska oraz możliwości wsparcia izby w fazie przygotowania wniosków.

Powyższa lista możliwych działań nie jest obligatoryjna dla izby regionalnej, a jedynie wskazuje na istniejące możliwości w tym zakresie. Nie jest to lista zamknięta i  istnieje możliwość jej uzupełniania.