Zasady współpracy KIG z firmami zbierającymi i przetwarzającymi odpady opakowaniowe

Dla podmiotów zbierających i/lub przetwarzających odpady opakowaniowe przygotowaliśmy prosty schemat współpracy w celu skutecznego i efektywnego zrealizowania ustawowych obowiązków odzysku i/lub recyklingu przedsiębiorców wprowadzających i oferujemy atrakcyjne dopłaty.

Schemat realizacji odzysku lub recyklingu opakowań w ramach Porozumień

 ANALIZA RYNKU
  • Zaproszenie wybranych podmiotów
  • Weryfikacja zgłoszeń
 ZAWIERANIE UMÓW
  • Przygotowanie umów
  • Podpisywanie umów
 ZAMAWIANIE REALIZACJI
  • Zamawianie okresowe odzysku i/lub recyklingu
  • Wyjaśnianie i korygowanie
 FAKTUROWANIE REALIZACJI
  • Rozliczanie realizacji – dokumentacja
  • Fakturowanie i regulacja należności
 BILANSOWANIE REALIZACJI
  • Analiza okresowa stanów realizacji
  • Korygowanie realizacji zgodnie z potrzebami