Kontakt

Zespół Porozumień Przedsiębiorców Krajowej Izby Gospodarczej
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Sekretariat
Tel: +48 22 630 94 46
e-mail: porozumienia@kig.pl

Kontakt dla przedsiębiorców wprowadzających
Tel: +48 22 630 94 45
Tel kom.: +48 501 716 564
e-mail: dzawadzka@kig.pl

Kontakt dla firm zbierających i przetwarzających
Tel: +48 22 630 94 47
Tel kom.: +48 600 401 251
e-mail: kkawczynski@kig.pl

Klauzula RODO