Zasady współpracy z innymi partnerami, w tym izbami gospodarczymi

Realizując główny cel porozumienia przedsiębiorców na gruncie obowiązującego prawa dostrzegamy możliwość współpracy z naszymi partnerami w następującym zakresie:

  • współpraca podstawowa – ogranicza się do rekomendowania zobowiązanym ustawą przedsiębiorcom możliwości przystąpienia do Porozumienia KIG i doraźnych wspólnych działań na rzecz rozwoju systemu,
  • współpraca rozszerzona – opiera się na realizacji części działań przewidzianych dla Porozumień KIG, w tym działań akwizycyjnych, promocyjnych i handlowych wobec przedsiębiorców wprowadzających produkty w w/w opakowaniach na rynek.

W przypadku zainteresowania szczegóły współpracy będzie regulowała zawarta z Porozumieniem Przedsiębiorców KIG umowa o współpracy. W przypadku współpracy rozszerzonej przewidujemy możliwość otrzymania przez Państwa Organizację wynagrodzenia zależnie od zakresu współpracy i   przejętych czynności do wykonania. Informujemy również, że KIG poprzez działalność Komitetu Ochrony Środowiska  prowadzi aktywną działalność w zakresie lobbingu na rzecz poprawy warunków funkcjonowania i ograniczenia barier biurokratycznych w sektorze ochrony środowiska, w tym organizuje konferencje, szkolenia i prace zespołów problemowych.

Zainteresowane współpracą Izby i Stowarzyszenia winny przesłać na podany adres e-mail deklarację wstępną gotowości do współpracy z Porozumieniami Przedsiębiorców KIG. Przesłanie deklaracji nie zobowiązuje do współpracy, ale pozwoli nam na przygotowanie odpowiedniego modelu współpracy, jak również kontynuowanie dalszych rozmów.