Akty prawne

Niżej zamieściliśmy najważniejsze akty prawne dotyczące tematyki opakowań i odpadów opakowaniowych z podziałem na akty prawne (Dyrektywy) Unii Europejskiej, ustawy krajowe i rozporządzenia do ustaw. W miarę pojawiania się nowych aktów będziemy je na bieżąco udostępniali. Jednocześnie informujemy, że pełny zbiór aktów prawnych jest dostępny na stronie Sejmu RP pod adresem: www.isap.sejm.gov.pl

Akty prawa UE
Ustawy krajowe
Rozporządzenia do ustaw
Komunikaty i interpretacje