Informacje o odpadach opakowaniowych i rynku realizacji

Ustawa o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z 13 czerwca 2013 r. nakazuje nowy sposób realizacji obowiązków odzysku i recyklingu w stosunku do opakowań wielomateriałowych i opakowań po środkach niebezpiecznych:

Art. 18 – obowiązek zbudowania systemu zbierania odpadów z opakowań po środkach niebezpiecznych i wielomateriałowych oraz zapewnienia ich odzysku i recyklingu,

  • obowiązki te wprowadzający może zrealizować samodzielnie lub poprzez porozumienie, które zawierane będą poprzez izby gospodarcze z Marszałkiem województwa.

Art. 19 – obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych,

  • obowiązki te wprowadzający może realizować samodzielnie lub poprzez organizację odzysku, przy czym jest również możliwe, że obowiązki te mogą zlecić izbie gospodarczej w ramach zawartego porozumienia.

W celu przybliżenia problemu należy przywołać podstawowe definicje ujęte w art. 8 pkt. 10 i 14 nowej ustawy:

  • opakowanie wielomateriałowe – rozumie się przez to opakowanie wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie lub za pomocą prostych metod mechanicznych;