Zasady współpracy z KIG – przystępowanie do porozumień

Dla Przedsiębiorców wprowadzających  opakowania z produktami na rynek przygotowaliśmy prosty schemat współpracy w celu bezpiecznego i najbardziej efektywnego zrealizowania ustawowych obowiązków odzysku i/lub recyklingu  w ramach porozumienia KIG.   

Schemat współpracy Przedsiębiorcy Wprowadzającego z porozumieniem KIG

NAWIĄZANIE KONTAKTU – OFERTA
  • Wypełnienie i przesłanie formularza – deklaracja wstępna
  • Przygotowanie oferty dla Przedsiębiorcy
ZAWARCIE UMOWY
  • Przygotowanie umowy dla Przedsiębiorcy
  • Podpisanie umowy o przystąpieniu do Porozumienia
FAKTUROWANIE WSPÓŁPRACY
  • Okresowe fakturowanie współpracy wg umowy
  • Regulowanie należności w uzgodnionym terminie
  • Okresowe informowanie o stanie realizacji obowiązku 
ROCZNE ROZLICZENIE WSPÓŁPRACY
  • Przygotowanie indywidualnych rozliczeń z realizacji
  • Przygotowanie i złożenie raportu rocznego Porozumienia