Seminarium KIG i Fundacji RECAL -29 października 2019 r.

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Fundacją RECAL zorganizowała  dniu 29 października w seminarium „Środowiskowe aspekty projektowania opakowań — ekoprojektowanie jako warunek efektywnego systemu recyklingu”. Partnerami seminarium byli oprócz fundacji RECAL Fundacja PlasticsEurope Polska, Stowarzyszenie Papierników Polskich oraz Związek Pracodawców „ Polskie Szkło”. Czytaj dalej Seminarium KIG i Fundacji RECAL -29 października 2019 r.

Seminarium KIG – 27 listopada 2018 r.

W dniu 27 listopada 2018 roku w Hotelu Ibis Stare Miasto w Warszawie odbyło się seminarium „Opakowania i odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz po środkach niebezpiecznych – obowiązujące wymagania oraz nowe uregulowania prawne w zakresie gospodarki odpadami”. Seminarium adresowane było do wszystkich przedsiębiorców, którzy wprowadzają produkty w opakowaniach na rynek, w tym szczególnie do przedsiębiorców, którzy wprowadzają produkty niebezpieczne lub w opakowaniach wielomateriałowych.

Seminarium KIG – 30 listopada 2017 r.

W dniu 30 listopada 2017 roku w Krajowej Izbie Gospodarczej odbyło się  coroczne seminarium skierowane do przedsiębiorców, którzy przystąpili do Porozumień przy KIG.  W seminarium „Opakowania i odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz po środkach niebezpiecznych – realizacja ustawowego obowiązku odzysku i recyklingu” wzięło udział kilkudziesięciu przedsiębiorców a także przedstawiciele KIG, urzędów oraz firm działających w obszarze gospodarki odpadami opakowaniowymi.

Seminarium KIG – 09 listopada 2016 r.

W dniu 9 listopada 2016 roku w Krajowej Izbie Gospodarczej odbyło się seminarium „Opakowania i odpady opakowaniowe wielomateriałowe i po środkach niebezpiecznych – obowiązujące wymagania i planowane zmiany”. Seminarium skierowane było do przedsiębiorców, którzy przystąpili do Porozumień przy KIG.

Konferencja „Opakowania – Człowiek – Środowisko – Gospodarka” – 8 – 10 marca 2016 r.- Targi Warsaw Pack, Nadarzyn, k/Warszawy

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Centrum Badań i Rozwoju Opakowań COBRO – Instytut Badawczy Opakowań, Polską Izbą Opakowań, Ogólnopolską Izbą Gospodarcza Recyklingu, Związkiem Pracodawców Przemysłu Opakowań EKO-PAK oraz Warsaw Expo – International Exhibition & Congress Centre zorganizowała 3 dniową, branżową konferencję pt. „Opakowania – Człowiek – Środowisko – Gospodarka” podczas Targów „Warsaw Pack” w dniach 8–10 marca 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym w Nadarzynie.

Czytaj dalej Konferencja „Opakowania – Człowiek – Środowisko – Gospodarka” – 8 – 10 marca 2016 r.- Targi Warsaw Pack, Nadarzyn, k/Warszawy

Konieczne zmiany w systemie odzysku i recyklingu opakowań – spotkanie robocze Organizacji Odzysku Opakowań – 28 stycznia 2016 r. Warszawa

Spotkanie miało charakter roboczy w gronie ekspertów i przedstawicieli krajowych organizacji odzysku zajmujących się opakowaniami. Spotkanie zostało zwołane w celu podsumowania różnych prac i inicjatyw, które od 2014 roku podejmowane są na rynku w celu naprawy systemu odzysku i recyklingu opakowań, w tym prac związanych z zapewnieniem faktycznego finansowania procesów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych przez zobowiązanych przedsiębiorców w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP).

Czytaj dalej Konieczne zmiany w systemie odzysku i recyklingu opakowań – spotkanie robocze Organizacji Odzysku Opakowań – 28 stycznia 2016 r. Warszawa

Konferencja „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów” – 26 i 27 stycznia 2016 r. Warszawa

W dniach 26-27 stycznia odbyła się w Warszawie VII już konferencja z serii „Selektywna zbiórka i segregacja i recykling odpadów”. W konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników, przedstawicieli samorządów i firm działających w obszarze gospodarki odpadami.

Czytaj dalej Konferencja „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów” – 26 i 27 stycznia 2016 r. Warszawa

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON w Poznaniu – 26-27 październik 2015 r.

To największa i najbardziej prestiżowa impreza związana z ochroną środowiska w Polsce. Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON towarzyszył targom POL-EKO i odbył się w dniach 26-27 października 2015 r. w Poznaniu. Kolejne spotkanie było doskonałą okazją do prezentacji i dyskusji na temat ochrony środowiska w kraju i na świecie.

Czytaj dalej Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON w Poznaniu – 26-27 październik 2015 r.

Seminarium KIG – 29 września 2015 r.

„Opakowania wielomateriałowe i po środkach niebezpiecznych –  gospodarowanie odpadami oraz skuteczna realizacja ustawowych obowiązków odzysku  i recyklingu”. Celem seminarium było zaznajomienie przedsiębiorców z nowymi regulacjami prawnymi, które obowiązują od 1 stycznia 2014 r. dotyczącymi prowadzenia gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi na poziomie przedsiębiorstwa, w tym również spodziewanymi zmianami prawa.

Czytaj dalej Seminarium KIG – 29 września 2015 r.