V Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2016 – 17 i 18 lutego 2016 r. Warszawa

sosmini

W dniach 17 i 18 lutego 2016 r. odbyła się konferencja i towarzysząca jej wystawa SOSEXPO 2016.


W SOSEXPO 2016 udział wzieli przedstawiciele administracji samorządowej: burmistrzowie, prezydenci, wójtowie, przedstawiciele wydziałów ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w urzędach miast i gmin, administracji rządowej, instytucji publicznych, środowisk przemysłowych i biznesowych, instytutów badawczo-naukowych a także zakładów odzyskujących, utylizujących, składujących i przetwarzających odpady, gminnych organizacji gospodarki odpadami oraz przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.
Forum jest ważnym miejscem promowania najnowszych technologii, rozwiązań i tendencji w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Forum to platforma spotkań przedstawicieli samorządów z producentami, dystrybutorami, dostawcami techniki i technologii komunalnej.

SOSEXPO odbyło się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Więcej informacji:
www.sosexpo.ztw.pl