Konieczne zmiany w systemie odzysku i recyklingu opakowań – spotkanie robocze Organizacji Odzysku Opakowań – 28 stycznia 2016 r. Warszawa

news-kig-logo

Spotkanie miało charakter roboczy w gronie ekspertów i przedstawicieli krajowych organizacji odzysku zajmujących się opakowaniami. Spotkanie zostało zwołane w celu podsumowania różnych prac i inicjatyw, które od 2014 roku podejmowane są na rynku w celu naprawy systemu odzysku i recyklingu opakowań, w tym prac związanych z zapewnieniem faktycznego finansowania procesów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych przez zobowiązanych przedsiębiorców w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP).

Inicjatorem spotkania była Krajowa Izba Gospodarcza. Ważnym celem spotkania była dyskusja nad przygotowaniem i wdrożeniem koniecznych zmian w systemie odzysku i recyklingu, jak również wspólne wypracowanie fundamentalnych zasad nowego systemu odzysku i recyklingu w Polsce. Liczymy, że dalsze prace w tym zakresie pozwolą na uzyskanie efektu synergii z połączenia doświadczeń i oczekiwań różnych grup uczestniczących w systemie w celu stworzenia efektywnego systemu odzysku i recyklingu w kraju. Ma to szczególne znaczenie wobec nowej strategii UE Circular Economy, w tym wysokich celów i wymagań w zakresie gospodarowania odpadami i opakowaniami.
Efektem spotkania jest stanowisko branży określające ramy i główne parametry przyszłego systemu odzysku i recyklingu, w tym w zakresie ROP oraz wskazanie koniecznych działań do podjęcia przez organy odpowiedzialnej administracji państwowej.
Spotkanie miało charakter roboczy i ekspercki.

Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, Warszawa
www.kig.pl