Konferencja „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów” – 26 i 27 stycznia 2016 r. Warszawa

abrys logo małe

W dniach 26-27 stycznia odbyła się w Warszawie VII już konferencja z serii „Selektywna zbiórka i segregacja i recykling odpadów”. W konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników, przedstawicieli samorządów i firm działających w obszarze gospodarki odpadami.

W konferencji wzieli udział specjaliści z branży odpadowej, przedstawiciele samorządów i władz lokalnych oraz przedstawiciele organizacji odzysku i fundacji działających w zakresie selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów, jak także reprezentanci firm wprowadzających nowe technologie dla zagospodarowania odpadów.

Tematyka konferencji podzielona została na pięć sesji. Pierwszy „Selektywna zbiórka odpadów – tak ale jak?”  poprowadziła Katarzyna Błachowicz, redaktor naczelna obecnie już kwartalnika „Recykling”. Udział w sesji wzięli Monika Kosińska z Ministerstwa Środowiska, Adam Musiała z Urzędu Miasta Bydgoszcz reprezentujący Unię Metropolii Polskich, Paweł Głuszyński reprezentujący Zero Waste Europe i Krzysztof Kawczyński z Krajowej Izby Gospodarczej.

II sesja poświęcona została selektywnej zbiórce wybranych frakcji odpadów. Podczas sesji Agata Stanisławska z Konfederacji Lewiatan kontynuowała jeszcze zagadnienie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, natomiast Krzysztof Makowski z Urzędu Statystycznego w Lublinie zapoznał uczestników konferencji z problematyką statystyki publicznej, która często jest nieprawidłowo interpretowana. Piotr Maciołek, reprezentujący Gospodarkę Komunalną w Błażowej, pokazywał jak uzyskać wysokie poziomy recyklingu poszczególnych frakcji odpadów. Na zakończenie tej sesji Barbara Farmas z SARPI z Dąbrowy Górniczej przybliżyła zagadnienie odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych i przedstawiła technologie ich termicznego przekształcania.

Sesja III poświęcona została zagadnieniu edukacji ekologicznej, zaś IV dotyczyła PSZOK-ów. Podsumowaniem tych dwóch sesji był panel dyskusyjny pt. „Odpady nietypowe/problemowe w strumieniu odpadów komunalnych” prowadzony przez dr inż. Barbarę Kozłowską. W panelu wzięli udział: Beata Waszczyłko-Miłkowska z ZUO w Elblągu. Paweł Ksiądz z ZZG Starogard, Jerzy Starypan Spółka Beskid Żywiec i Ryszard Śliwkiewicz reprezentujący Spółdzielnię Socjalną Communal Service Brzeziny. Tematyka panelu wywołała bardzo ożywioną dyskusję, nie tylko wśród uczestników panelu a także wśród uczestników konferencji. Poruszano sprawę odpadów stanowiących zagrożenie dla pracowników zakładów przetwarzania odpadów, m.in. takich jak niewybuchy czy różnego rodzaju substancje niebezpieczne. Mówiono o odpadach budowlanych, zwracając przede wszystkim uwagę na papę i odpady zawierające azbest czy eternit. Podkreślano wielkie znaczenie edukacji zarówno społeczeństwa jak i pracowników zakładów przetwarzania odpadów, a także pracowników urzędów gmin. Zwrócono uwagę na konieczność doprecyzowania przepisów i finansowanie postępowania z takimi odpadami.

Ostatnią sesją była sesja V – Rachunek ekonomiczny selektywnej zbiórki, segregacji i recyklingu odpadów. Krzysztof Kawczyński przedstawił ocenę systemu odzysku i recyklingu opakowań z punktu widzenia oczekiwań branży, a  Barbara Kozłowska z Politechniki Łódzkiej omówiła analizę funkcjonowania organizacji odzysku w latach 2011-2013. Następnie Krzysztof Baczyński ze Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w opakowaniach EKO-PAK przedstawił zagadnienie dotyczące roli producentów w budowie systemu selektywnego zbierania odpadów. Ostatnim wystąpieniem była prezentacja Wojciecha Mirowskiego ze Stora Enso Poland na temat Rozwoju zbiórki papieru do recyklingu w Stora Enso Poland.

Podczas tegorocznego spotkania odbyły się również dwa panele dyskusyjne. Pierwszy pod hasłem „Wyzwania dla polskiego systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych” podczas którego m.in. przedstawiciel Ministerstwa Środowiska potwierdził, że trwają obecnie prace nad ozporządzeniem dotyczącym standardów selektywnej zbiórki. Ponadto podczas panelu poruszono szereg zagadnień dotyczących zasad selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych oraz podsumowano funkcjonowanie systemu gospodarki opadami komunalnymi, w tym opakowaniowymi.Na zakończenie tej części przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił zasady finansowania selektywnego zbierania odpadów realizowane przez Fundusz. W II części tej sesji uwaga prezenterów skupiona była na zagadnieniach gospodarki o obiegu zamkniętym i rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Źródło i więcej informacji na:

www.abrys.pl