Zasady współpracy z Organizacjami Odzysku

Struktura organizacyjna porozumienia jest otwarta na klientów wszystkich organizacji, ale z preferencją dla organizacji współpracujących z porozumieniem jako partnerzy. W ramach współpracy z organizacjami odzysku możliwe jest wykorzystanie baz danych i struktury handlowej wybranych organizacji do pozyskiwania do współpracy przedsiębiorców wprowadzających, firm zbierających odpady lub recyklerów, czyli wykonania części obsługi przynależnej izbie gospodarczej. W ramach  wyżej opisanej formy podstawowej współpracy KIG z organizacją odzysku przewidziane są wyłącznie działania ogólne zachęcające zobowiązanych klientów do przystąpienia do porozumienia zawiązanego przez izbę nie powodujące powstania żadnych zobowiązań wzajemnych. Organizacje zainteresowane formą współpracy rozszerzonej będę podlegały audytowi pod kątem stosowanych standardów i wiarygodności, a współpraca izby z organizacjami będzie oparta na odrębnej umowie. W niektórych przypadkach będą potrzebne również odrębne umowy lub umowy trójstronne z udziałem przedsiębiorców upoważniające organizację  do występowania w imieniu przedsiębiorców.

Generalnie rozszerzony zakres współpracy polega na dodatkowym zaangażowaniu organizacji w czynności akwizycyjne i obsługi administracyjnej wobec swoich klientów, jak również wykorzystanie potencjału zbiórki i recyklingu firm współpracujących z organizacją na potrzeby realizacji celów porozumienia. Szczegóły takiej współpracy będą ustalane w toku negocjacji izby z organizacjami.

Niżej zaprezentowano możliwe działania organizacji odzysku w wariancie rozszerzonej współpracy z izbą gospodarczą w ramach porozumienia: