Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON w Poznaniu – 26-27 październik 2015 r.

news-envicon

To największa i najbardziej prestiżowa impreza związana z ochroną środowiska w Polsce. Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON towarzyszył targom POL-EKO i odbył się w dniach 26-27 października 2015 r. w Poznaniu. Kolejne spotkanie było doskonałą okazją do prezentacji i dyskusji na temat ochrony środowiska w kraju i na świecie.

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON jest okazją do spotkania szerokiego grona przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki i ekspertów, którzy odgrywają kluczowe role w sektorze ochrony środowiska.

Obradom Kongresu towarzyszyły interesujące dyskusje, w tym dyskusje panelowe, które stanowią okazję do syntetycznego przedstawienia i przedyskutowania poglądów dotyczących skuteczności rozwiązań prawnych, ekonomicznych, administracyjnych i edukacyjnych w ochronie środowiska. Zwyczajowo obrady Kongresu ENVICON są dzielone na dwie równoległe sesje, dotyczące gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej.

Podsumowaniem obrad pierwszego dnia Kongresu byłą uroczysta Gala na której wyróżnione zostały osoby i instytucje, które w sposób szczególny przyczyniły się do promocji postaw proekologicznych i ochrony środowiska w Polsce.

Więcej informacji na stronie: www.envicon.abrys.pl