Konferencja „Opakowania – Człowiek – Środowisko – Gospodarka” – 8 – 10 marca 2016 r.- Targi Warsaw Pack, Nadarzyn, k/Warszawy

news-kig

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Centrum Badań i Rozwoju Opakowań COBRO – Instytut Badawczy Opakowań, Polską Izbą Opakowań, Ogólnopolską Izbą Gospodarcza Recyklingu, Związkiem Pracodawców Przemysłu Opakowań EKO-PAK oraz Warsaw Expo – International Exhibition & Congress Centre zorganizowała 3 dniową, branżową konferencję pt. „Opakowania – Człowiek – Środowisko – Gospodarka” podczas Targów „Warsaw Pack” w dniach 8–10 marca 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym w Nadarzynie.

Zarówno targi „Warsaw Pack”, jak i konferencja były ważnymi wydarzeniami dla szeroko pojmowanej branży opakowań. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli biznesu, organizacji przedsiębiorców, instytutów naukowych i administracji rządowej.
Zgodnie z przyjętą agendą, każdego dnia konferencji podejmowana była inna tematyka związana z opakowaniami tj.: nowa polityka UE i jej wpływ na opakowania, stan przemysłu i rynku opakowań w Polsce oraz zrównoważony rozwój w gospodarce opakowaniami, w tym rozszerzona odpowiedzialność producentów za odpady opakowaniowe i minimalizowanie negatywnego wpływu odpadów opakowaniowych na środowisko. Zaproszeni do udziału w konferencji goście i wykładowcy to wysokiej klasy eksperci i przedstawiciele różnych instytucji, w tym kluczowych ministerstw gospodarczych RP i Komisji Europejskiej. Podczas konferencji przedstawili oni wiele interesujących referatów związanych zarówno ze stanem dzisiejszym branży projektowania i produkcji opakowań, jak również nowych wymagań wynikających ze zmian prawa na poziomie Unii Europejskiej, w tym zmian wynikających z nowej strategii UE „Circular Economy”.

Więcej informacji o konferencji można pobrać ze strony internetowej: www.kig.pl