Seminarium KIG – 27 listopada 2018 r.

news-kig

W dniu 27 listopada 2018 roku w Hotelu Ibis Stare Miasto w Warszawie odbyło się seminarium „Opakowania i odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz po środkach niebezpiecznych – obowiązujące wymagania oraz nowe uregulowania prawne w zakresie gospodarki odpadami”. Seminarium adresowane było do wszystkich przedsiębiorców, którzy wprowadzają produkty w opakowaniach na rynek, w tym szczególnie do przedsiębiorców, którzy wprowadzają produkty niebezpieczne lub w opakowaniach wielomateriałowych.