Seminarium KIG – 27 listopada 2018 r.

news-kig

W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu przedsiębiorców a także przedstawiciele KIG, urzędów państwowych oraz firm działających w obszarze gospodarki odpadami opakowaniowymi. Celem seminarium było zaznajomienie przedsiębiorców m.in. z realizacją ustawowych obowiązków odzysku i recyklingu opakowań przez przedsiębiorców w latach 2014-2018 oraz najnowszymi regulacjami prawnymi w zakresie gospodarki odpadami –  nowelizacja ustawy o odpadach. Poruszone zostały też kwestie związane z nowymi instrumentami inspekcji wynikające z nowelizacji ustawy o odpadach i ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Druga część seminarium poświęcona była najważniejszym projektowanym zmianom w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a także zintegrowanemu podejściu do odpadów jako surowców. Jak co roku ostatnim blok tematyczny poświęcony był praktycznym problemom przedsiębiorców związanych z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.