Seminarium KIG – 30 listopada 2017 r.

news-kig

W dniu 30 listopada 2017 roku w Krajowej Izbie Gospodarczej odbyło się  coroczne seminarium skierowane do przedsiębiorców, którzy przystąpili do Porozumień przy KIG.  W seminarium „Opakowania i odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz po środkach niebezpiecznych – realizacja ustawowego obowiązku odzysku i recyklingu” wzięło udział kilkudziesięciu przedsiębiorców a także przedstawiciele KIG, urzędów oraz firm działających w obszarze gospodarki odpadami opakowaniowymi.