Seminarium KIG – 30 listopada 2017 r.

news-kig


 Celem seminarium było zaznajomienie przedsiębiorców mi.in. z nowym podejściem do produkcji i korzystania ze środowiska – Circural Economy a także o praktykach przetwarzania odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych oraz odpadów po opakowaniach wielomateriałowych w Polsce. W popołudniowej części seminarium  przedstawione zostały możliwości skorzystania z funduszy pomocowych (krajowych i unijnych na lata 2014 – 2020, jako szansy na rozwój przedsiębiorstw oraz staraliśmy się rozwiązać praktyczne problemy przedsiębiorców w zakresie realizacji ustawowych obowiązków odzysku i recyklingu opakowań.

Seminarium adresowane było do wszystkich przedsiębiorców, którzy wprowadzają produkty w opakowaniach na rynek, w tym szczególnie do przedsiębiorców, którzy wprowadzają produkty niebezpieczne lub w opakowaniach wielomateriałowych.