Seminarium KIG – 29 września 2015 r.

news-kig

„Opakowania wielomateriałowe i po środkach niebezpiecznych –  gospodarowanie odpadami oraz skuteczna realizacja ustawowych obowiązków odzysku  i recyklingu”. Celem seminarium było zaznajomienie przedsiębiorców z nowymi regulacjami prawnymi, które obowiązują od 1 stycznia 2014 r. dotyczącymi prowadzenia gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi na poziomie przedsiębiorstwa, w tym również spodziewanymi zmianami prawa.

Ważnym zagadnieniem była realizacja obowiązków ustawowych dotyczących opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych.  Druga część seminarium  ukierunkowana była na aspekty praktyczne i problemowe związane z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, wynikające z nowych z regulacji prawnych. W tej części seminarium była również możliwość przeanalizowania problemów uczestników w obszarze gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Seminarium adresowane było do wszystkich przedsiębiorców mających kontakt z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w tym szczególnie do przedsiębiorców, którzy są wprowadzającymi produkty w opakowaniach na rynek.