Seminarium KIG – 09 listopada 2016 r.

news-kig

W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu przedsiębiorców a także przedstawiciele KIG, urzędów oraz firm działających w obszarze gospodarki odpadami opakowaniowymi. Celem seminarium było zaznajomienie przedsiębiorców ze zmianami w  najnowszych regulacjach prawnych a także ocena realizacji ustawowych obowiązków przez Przedsiębiorców w poprzednich latach. Druga część seminarium poświęcona była praktycznym problemom przedsiębiorców związanych z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, wynikających z nowych z regulacji prawnych.

Seminarium adresowane było do wszystkich przedsiębiorców, którzy wprowadzają produkty w opakowaniach na rynek, w tym szczególnie do przedsiębiorców, którzy wprowadzają produkty niebezpieczne lub w opakowaniach wielomateriałowych.