II Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu – 16-18 wrzesień 2015 r.

Organizowane przez Polską Fundację Ekologiczną II Międzynarodowe Forum Ekologiczne, odbyło się w dniach 16-18 września 2015 roku w Kołobrzegu. Pierwsza edycja Forum, odbyła się w roku ubiegłym i spotkała się ze sporym zainteresowaniem różnych środowisk oraz potwierdziła zapotrzebowanie na kolejne tego typu wydarzenia. W drugiej edycji organizatorzy spodziewali się udziału 700 osób, w tym obecności i integracji szerokiego grona uczestników tj. przedstawicieli rządu, samorządu, świata biznesu, nauki oraz środowisk związanych z ekologią.

Czytaj dalej II Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu – 16-18 wrzesień 2015 r.

25-lat Krajowej Izby Gospodarczej

„Doświadczenie zmienia perspektywę” to hasło uroczystości z okazji 25-lecia istnienia Krajowej Izby Gospodarczej. Jubileuszowa Debata Gospodarcza odbyła się dnia 19 lutego 2015 r. W wydarzeniu wzięli udział m.in. prezydent Bronisław Komorowski, Wicepremier RP Janusz Piechociński, byli prezydenci Lech Wałęsa iAleksander Kwaśniewski, Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Prezes NBP Marek Belka i wielu innych przedstawicieli świata polityki, biznesu i mediów. Gościem specjalnym wydarzenia był premier Węgier Viktor Orbán.

Czytaj dalej 25-lat Krajowej Izby Gospodarczej

Rada RIPOK w strukturach KIG

W dniu 18 września 2014 r. Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej pozytywnie ustosunkowało się do prośby Rady Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) i wyraziło zgodę na afiliowanie Rady RIPOK przy Komitecie Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej (KOŚ) jako autonomicznej struktury wewnętrznej. Na podstawie odpowiedniej uchwały władz KIG zostały określone ogólne ramy współpracy. KIG zapewni możliwość korzystania z posiadanych zasobów, w tym powierzchni biurowych, telefonów i internetu dla Rady RIPOK, jak również z sal konferencyjnych na posiedzenia Rady RIPOK lub seminaria.

Czytaj dalej Rada RIPOK w strukturach KIG

Porozumienia KIG z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz.U. 2013 r. poz. 888) Krajowa Izba Gospodarczą (KIG) zawarła w dniu 27 marca 2014 r. z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego dwa Porozumienia Przedsiębiorców w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych oraz odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami ustawy (art. 25). Zawarte Porozumienia obejmuję teren całego kraju.

Czytaj dalej Porozumienia KIG z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego